ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

รับจัดอบรมค่ายบูรณาการ ค่าย STEM ค่ายวิชาการ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

29,000 บาท
eqgroup
25 กุมภาพันธ์ 2020

รับจัดอบรมค่ายบูรณาการ ค่าย STEM ค่ายวิชาการ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

จัดกิจกรรมค่ายเพื่อให้ผู้นักเรียนได้รับความสนุกในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจ
ริง โดยที่เป็นบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ
กับชีวิตจริงและการทำงาน
ที่ ติดต่อคุณนก ที่ 065-4919415 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือสอบรายละเอียดเพิ่มที่ www.eqgroup.co.th
หรือ [email protected]

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 3498
จังหวัด เชียงใหม่ - สันทราย
เข้าชม : 763 ครั้ง