ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

แชร์พื้นที่สินค้า !!!!สินค้าฝากขาย PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย

500 บาท
productsiam nakartipbodee
24 กุมภาพันธ์ 2020

แชร์พื้นที่สินค้า !!!!สินค้าฝากขาย PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย

สินค้าฝากขาย PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย
PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย แชร์ให้เจ้าของสินค้ามีพื้นที่วางจำหน่ายสินค้า เน้นตลาดท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เป็นหลัก แยกเป็นฝั่งยุโรป กับพวกเอเชีย อาทิ จีน สิงค์โปร์ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย ตลอดจนตลาดส่งออก

นอกจากนี้ PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย เราขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ
• ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ พัทยา, กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) ,นนทบุรี
• รวมทั้งทางตลาดออนไลน์ ร่วมการขายกับทางไปรษณีย์ไทยแห่งประเทศไทย
• แอฟพลิแคลชั่น เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดขายตลาด อาทิ การทำแคมเปญออนไลน์กับเว็บไซต์ในประเทศจีน
• การขยายจุดจำหน่ายในประเทศเพื่อรองรับกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 77 จังหวัดทั่วไทย ทั้งเมืองหลักและเมืองรองในรูปแบบการขายส่ง/ขายสด
• กิจกรรมส่งเสริมการขาย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, กิจกรรมการขายระบบ OFFLINE –ONLINE
ระบบการวางสินค้า มี 3 ระบบ คือ
ระบบฝากขาย ทางผู้ประกอบการนำสินค้ามาฝากขาย เป็นโอกาสแก่ทางผู้ประกอบการได้วางสินค้าอยู่ในแหล่งของกลุ่มนักท่องเที่ยว ได้เห็น ได้สัมผัส ผ่านตา และเกิดการซื้อในที่สุด และตัวสินค้าได้เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยทางตรง
ระบบขายขาด จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมระบบขายขาด แก่ร้านฝากขาย, กรุ๊ปทัวร์, ไกด์, มัคคุเทศก์, พร้อมทั้งตลาดเปิดของทุกท่องเที่ยวทั้ง เมืองรอง และเมืองหลัก ทั่วประเทศไทย / 77 จังหวัด
การส่งออก” จัดกิจกรรมพบปะเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Matching) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจทั้งทางตรง และโดยการผ่านไปยังสมาคมต่างๆ
PRODUCT@SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไทย ที่เราสร้างขึ้นเป็นช่องทางของโอกาสสำหรับธุรกิจของผู้ประกอบการในการเชื่อมต่อข้ามภูมิภาคได้ง่ายขึ้น ทั้งมีการขายที่มีทั้ง ออฟไลน์-ออนไลน์ อีกทางที่สร้างประการณ์ที่เกิดการขายจริง หลายช่องทาง รองรับการขายสินค้าผู้ประกอบการ พร้อมโชว์ศักยภาพความเป็นไทยสู่พันธมิตรธุรกิจสินค้าไทยให้เติบโตต่อเนื่องไปด้วยกัน

สนใจพื้นที่วางสินค้าฝากขายสอบถามเพิ่มเติม:
PRODUCT @ SIAM ศูนย์กระจายสินค้านักท่องเที่ยว 77 ทั่วไทย
Tel : 0955626255 ,0993965355,063-973-7273
Email : [email protected]
ID Line : PRODUCTSIAM
ID Line : 0955626255

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 3174
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตสะพานสูง
เข้าชม : 700 ครั้ง