ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (AP130)

10,120 บาท
คุณเล็ก สัญชัญ
22 ธันวาคม 2020

เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (AP130)

เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (AP130)
รุ่นที่ 35, วันเสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็นการวิเคราะห์หามูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบของทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ กล่าวคือ ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ จะมีมูลค่าเท่าใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินนั้น อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท อะพาร์ตเม้นต์ สำนักงาน วิธีนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ เพื่อเป็นตัวกำหนดการลงทุน ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อได้อย่างชัดเจน ตามหลักทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนวิธีการรายได้: Direct Capitalization/Discounted Cash Flow การตั้งสมมติฐานรายได้-รายจ่าย อัตราการเติบโตของรายได้รายจ่าย อัตราว่างสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ การหา Capitalization Rate/Discount Rate การทำ Cash Flow Projection การหา Terminal Value ฯลฯ

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/2Vo1Or5

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 20872
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา
เข้าชม : 22 ครั้ง