ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาด Ver. Covid-19 (FREE)

mut training
11 มกราคม 2021

ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาด Ver. Covid-19 (FREE)

หัวข้อการฝีกอบรม
1.Global Mega-Trend Ver. Covid-19
2.Marketing 4.0 Ver. Covid-19
3.Business Trend Ver. Covid-19
4.SWOT analysis for Business Strategy
5.Advantage & Disadvantage Business Transformation

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 22330
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตหนองจอก
เข้าชม : 15 ครั้ง