ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

18,000 บาท

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
รุ่นที่ 30, วันพุธที่ 17 – ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้

หัวข้ออบรม
– เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
– ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา
– หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา
– หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
– Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ – เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล
– แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา
– ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข

*พิเศษ! ศึกษาดูงานการบริหารงานก่อสร้างโครงการแนวราบและแนวสูง
**หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น

ลงทะเบียน 18,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) >>> https://bit.ly/38Z26Zq <<>> www.trebs.ac.th <<<

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 22780
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา
เข้าชม : 25 ครั้ง