ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)

24,000 บาท
คุณเล็ก สัญชัญ
16 กุมภาพันธ์ 2021

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)

หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
รุ่นที่ 67, วันพุธที่ 10 – เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
​คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

​หัวข้ออบรม
– ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: – ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน
– ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
– การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย
– กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน
– แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม – ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา
– การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
– การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: หอพัก อะพาร์ตเม้นต์
– การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
– ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์
– แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน
– องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน
– การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน: หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

ลงทะเบียน 24,000 บาท(ยังไม่รวม VAT 7%): https://bit.ly/38W4Ma5
สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่: www.trebs.ac.th

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 25650
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตยานนาวา
เข้าชม : 1 ครั้ง