ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

บริการทางกฎหมายและงานเสริมสร้างธุรกิจของสำนักงานกฎหมายเดอะเกรท / THE GREAT LAW OFFICES Products providing

15,000 บาท
TheGreat2021
20 กุมภาพันธ์ 2021

บริการทางกฎหมายและงานเสริมสร้างธุรกิจของสำนักงานกฎหมายเดอะเกรท / THE GREAT LAW OFFICES Products providing

แนะนำบริการของ สำนักงานทนายความ ” เดอะเกรท”
ชื่อภาษาอังกฤษ THE GREAT LAW OFFICES
เป็นสำนักงานกฎหมายที่รับว่าความและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

บริการทางกฎหมายและงานเสริมสร้างธุรกิจของสำนักงานกฎหมายเดอะเกรท / THE GREAT LAW OFFICES Products providing
1. ฝ่ายงานคดี Litigation Department
2. การจัดการทรัพย์สิน Asset Management
3. ธุรกิจ / Business Legal Support
4. ครอบครัว Family Legal Advice
5. วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน Visa & Work Permit
6. งานที่ปรึกษา Legal Consultant
7. ฝ่ายงานประนีประนอมยอมความ Mediation Department
8. งานบังคับคดี Legal Execution
9. จัดทำนิตกรรมสัญญาต่าง Legal Contract Creator
10. การเข้าถึงกฎหมาย Prompt Legal Accesses
•ทนายเดลิเวอรี่ Lawyer Delivery
•ประชุมกฎหมายออนไลน์ Legal conference Online
•บัตรสมาชิก THE GREAT LEVEL LEGAL CARD แบบรายปี พร้อมสิทธิประโยชน์
11. รับจัดงานประชุมสัมมนาสำหรับองค์กร /วิทยากรทางกฎหมาย (Seminar Organizer / Legal speaker)

ทีมทนายความตัวหลัก ได้แก่
• ทนายประณต ขอพูนเฉลา
• ทนายวสันต์ สุทธิ
• ทนายเยาวลักษณ์ นาคบุญแก้ว

สำนักงานใหญ่:
เลขที่ 5/55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220

เบอร์โทร: 083 5297799 ภาษาไทย // 099 4902080 ภาษาอังกฤษ
ไลน์ไอดี: thegreat_law_offices
อินสตาแกรม: thegreat_law_offices
เพสบุ๊ค: https://www.facebook.com/THEGREAT.Lawoffices.Thailand
อีเมล: THEGREAT1891@gmail.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 26717
จังหวัด พังงา - ตะกั่วป่า
เข้าชม : 4 ครั้ง