ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

1 ธ.ค.นี้ ใครมีโดรนรีบเลย “กสทช.” ประกาศต้องขึ้นทะเบียนทั้งคนขายและเจ้าของ

Admin
25 พฤศจิกายน 2021

1 ธ.ค.นี้ ใครมีโดรนรีบเลย "กสทช." ประกาศต้องขึ้นทะเบียนทั้งคนขายและเจ้าของ

“กสทช.” ประกาศผู้ครอบครองโดรนและผู้ขาย-นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ภายใน 1 ธันวาคม 2564 เช็ควิธีขึ้นทะเบียนที่นี่

 

1 ธ.ค.นี้ ใครมีโดรนรีบเลย "กสทช." ประกาศต้องขึ้นทะเบียนทั้งคนขายและเจ้าของ

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนโดรน ผ่านเฟซบุ๊ก กสทช. โดยระบุว่า

ประกาศจากสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขึ้นทะเบียนโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม

จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ สล็อตออนไลน์ หรือโดรนในประเทศไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการขึ้นทะเบียนโดรน

1. ผู้ครอบครองโดรน ให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Any Registration เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564
คลิกที่นี่ https://anyregis.nbtc.go.th
2. ผู้จำหน่ายและนำเข้า ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม มายังสำนักอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่ https://bit.ly/3CkmEcw

ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกำหนดอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ใช้เป็นเครื่องเล่น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป สามารถศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่ https://bit.ly/3Da3tnf

ผู้ที่ครอบครองโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกับโดรนทั่วไป เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี ใช้ นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 49129
เข้าชม : 6 ครั้ง