ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เช็คให้ดี ก่อนซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง

10,160 บาท
bangkok graphic
27 ธันวาคม 2021

เช็คให้ดี ก่อนซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีการซื้อขายรถกันเกือบทุกวัน มีช่องทางการติดต่อง่ายและสะดวก แต่สิ่งที่ต้องเช็คให้ดีๆมีอะไรบ้าง และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็คกันเลย

ทะเบียนรถเล่มจริง
เบียนรถเล่มจริงเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับแสดงกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ ต้องตรวจสอบข้อมูลภายในเล่มให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลของรถ มีรายละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีของรถ ถ้าชื่อเจ้าของรถไม่ตรง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

หนังสือสัญญาซื้อขาย
เอกสารสัญญาที่เป็นสัญญาการซื้อขายรถยนต์โดยเฉพาะ มีไว้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อขาย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในเอกสารจะมีรายละเอียดครอบคลุมและครบถ้วน สัญญาต้องเป็นแบบที่มีสำเนา หรือทำขึ้น 2 ฉบับ

แบบคำขอโอนและรับโอน
เป็นเอกสารที่ต้องขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวโหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ เอกสารนี้ใช้แสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตามข้อมูลในทะเบียนรถ

หลังสือมอบอำนาจ
หากการซื้อ รถมือสอง ผู้ซื้อรถต้องเอาเล่มไปโอนด้วยตัวเอง จำเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ที่มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียน หลักๆคือ การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั่นเอง ต้องให้ผู้ขายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจมาด้วย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย
เป็นเอกสารยืนยันตัวตน นอกจากบัตรดังกล่าว ยังต้องมีเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ซื้อขาย นอกจากนี้บัตรประชาชนของผู้ขายต้องไม่หมดอายุ

การซื้อรถมือสอง สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการดูสภาพรถ คือเอกสารต่างๆ ในเอกสารต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบดีๆอย่างละเอียด ค่อยๆเลือก ค่อยๆหา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 49737
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตหนองแขม
เข้าชม : 1 ครั้ง