ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ติวทฤษฎีดนตรีเพื่อสอบเข้า สอบเกรด สอบบรรจุ

500 บาท

ติวทฤษฎีดนตรีเพื่อสอบเข้า สอบเกรด สอบบรรจุ

หลักสูตรทฤษฎีดนตรีสากล
(สอบเกรดดนตรี สอบครูผู้ช่วย และสอบเข้าสถาบันดนตรีตั้งแต่ระดับมัธยม-ปริญญาตรี)

เนื้อหาที่เรียน
1. ตัวโน้ต
– กุญแจซอล กุญแจฟา กุญแจอัลโต และกุญแจเทเนอร์
– โดกลาง (Middle C)
– เครื่องหมายเแปลงเสียง (ชาร์ป, แฟลต, เนเจอร์รัล)
– เอ็นฮาร์โมนิกโน้ต (Enharmonic Note)
2. เครื่องหมายกำกับจังหวะ (Time Signature)
– วิเคราะห์ค่าและสัดส่วนตัวโน้ต
– ระบุเครื่องหมายกำกับจังหวะ
– การจัดกลุ่มโน้ต
– การระบุตัวโน้ต และตัวหยุด
– การเขียนโน้ตระหว่าง Simple Time และ Compound Time
3. บันไดเสียง (Scale)
– เครื่องหมายกำกับบันไดเสียง (Key Signature)
– ชื่อเรียกลำดับตัวโน้ต (Scale Degree)
– บันไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic Scale) ได้แก่ บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale)
– บันไดเสียงเพนทาโทนิค (Pentatonic Scale)
– บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale)
– บันไดเสียงอ็อกตาโทนิค (Octatonic Scale)
– บันไดเสียงโบราณ หรือ โหมด (Mode)
4. ขั้นคู่ (Interval)
– Simple & Compound Interval
– การพลิกกลับ (Inversion)
– Enharmonic
5. ตรัยแอดคอร์ด (Triad Chord)
– การเขียนและวิเคราะห์คอร์ด จากชื่อคอร์ดและบันไดเสียง
– Chord Position / Inversion
– Close & Open Positions
– Four Part – การเขียนคอร์ดแบบ 4 แนว
6. การเปลี่ยนบันไดเสียง
– Transpose
– Modulation
7. การเขียนโน้ตประดับ (Ornament)
– Acciaccatura
– Appoggiatura
– Mordent
– Trill
– Turn
8. จุดพักเพลง (Cadence)
9. การวิเคราะห์เพลง (Analysis)

*** คอร์สเรียน 10 ครั้ง @ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ***
คอร์สเรียนเดี่ยว ค่าเรียน 10,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-7955779
เรียนทฤษฎีดนตรีฟรีทางยูทูปช่อง Dr.Musikcoach Channel

***ระดับปริญญาโท-เอก***
ค่าเรียนชั่วโมงละ 800 บาท ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
สอนได้ทั้ง “ระบบห้องเรียน” และ “ระบบออนไลน์”

เนื้อหาที่เรียน
1. โครมาติกคอร์ด (Chromatic Chord)
2. การเขียนเพลงด้วย Four Part
3. การวิเคราะห์บทเพลง
4. งานวิจัยทางดนตรี

สอนโดย ครูเอ๋ (ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง)
ปริญญาเอก ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-7955779
LINE: ae_musica

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 49878
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตบางซื่อ
เข้าชม : 4 ครั้ง