ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Thai Cultural Teambuilding การสร้างทีมด้วยวัฒนธรรมไทย

999 บาท

Thai Cultural Teambuilding การสร้างทีมด้วยวัฒนธรรมไทย

**Thai Cultural Teambuilding (TCTb: การสร้างทีมด้วยวัฒนธรรมไทย)

TCTb เป็นการพัฒนา Soft skills คือ ทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการออกแบบกิจกรรมจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ ค้นหาปัญหา และการแก้ไข ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินและรายงานผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยแนวทางงานวิจัยภายใต้บริบทของแต่ละองค์กร
TCTb มีความหลากหลาย ออกแบบงานศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การแต่งชุดไทย การทำกระทง การร้อยพวงมาลัย การแกะสลักผัก-ผลไม้ การทำอาหารไทย การทำขนมไทย เป็นต้น
TCTb รูปแบบของกิจกรรม
– ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบแรลลี่ภายใน 1 วัน
– กำหนดกิจกรรมแต่ละรายการเป็นฐาน ประมาณ 7-10 ฐาน (station)
– กำหนดเวลาในแต่ละฐานประมาณ 10-15 นาที
– เหมาะสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ

TCTb เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม หรือ Social Skills / Soft Skills ซึ่งจำเป็นในการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคล การยอมรับตนเองและผู้อื่น เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยทีมงานสามารถออกแบบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การประชุมประจำปี งานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นต้น

บริหารและนำทีมดำเนินงานโดย ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมชุมชน (ประชาชนทั่วไป)
ด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแต่งชุดไทย การทำกระทง การร้อยพวงมาลัย การแกะสลักผัก-ผลไม้ การทำอาหารไทย การทำขนมไทย
สอบถามรายละเอียด โทร 089-7955779
หรือติดต่อทาง Line: ae_musica

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 49891
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตบางซื่อ
เข้าชม : 2 ครั้ง