ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต (Rebound Hammer Test)

999 บาท
วงศกร พวงวงษา
5 พฤษภาคม 2022

การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต (Rebound Hammer Test)

การตรวจสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีการไม่ทำลาย (NON-DESTRUCTIVE TEST) การทดสอบคอนกรีตนี้เป็นการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ซึ่งเรียกการทดสอบนี้ได้หลายชื่อด้วยกัน เช่น ทดสอบคอนกรีตแบบค้อนกระแทก, ทดสอบรีบาวน์แฮมเมอร์สเทส (Rebound Hammer Test) หรือเรียกว่าการทดสอบแบบชมิดท์แฮมเมอร์สเทส (SCHMIDT HAMMER)

การทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย Non-Destructive Test) ตามมาตรฐาน ASTM C805 โดยประเมินค่ากำลังอัดประลัย หรือค่า Fc’ ของคอนกรีต โดยอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีสะท้อนกลับ (Rebound Number) ที่เกิดจากการกดแกนทดสอบ (Plunger) และกระบอกทดสอบ(Housing)ให้ตั้งฉากกับผิวคอนกรีต แรงกระแทกจากสปริงภายในจะทำให้แกนทดสอบเกิดการสะท้อนกลับมีค่า ดัชนีตั้งแต่ 10 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับพลังงานของผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตที่มีความแข็งมากกว่า จะมีค่าดัชนีสะท้อนกลับสูงกว่า

การทดสอบหากำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตโดยวิธีไม่ทำลาย(NON-DESTRUCTIVE TEST) ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบ โดยอาศัยการตีความจากผลการวัดค่าต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆ ของโครงสร้างหรือองค์ประกอบของโครงสร้าง หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลไกของการเสื่อมสภาพแบบต่างๆ ซึ่งการทดสอบแบบไม่ทำลายนั้น อาศัยการตีความทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ หลักสำคัญของการทดสอบแบบไม่ทำลายคือ การเก็บข้อมูลที่เพียงพอต่อการประเมินสภาพของโครงสร้างโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างในระดับที่มากเกินไป

อย่างไรก็ตามการทดสอบโดยวีธีการไม่ทำลาย เป็นวิธีการทดสอบประเมินผลทางอ้อม ดังนั้นความแม่นยำในการวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตจึงน้อยกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 54821
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตประเวศ
เข้าชม : 0 ครั้ง