ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าชำรุด ไม่ตรงปก ร้องเรียนยังไง ที่นี่มีคำตอบ

ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์เจอสินค้าไม่ตรงปก ชำรุด เสียหาย ไม่เป็นไปตามโฆษณา สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง ไปดูข้อแนะนำ วิเตรียมเอกสาร และช่องทางการแจ้งเรื่องได้ที่นี่

ซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าชำรุด ไม่ตรงปก ร้องเรียนยังไง ที่นี่มีคำตอบ

 

การซื้อสินค้าทางออนไลน์ในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่หลากหลายแล้ว ยังลดปัญหาการออกนอกบ้านในช่วงโควิด-19 กำลังระบาด แต่แม้จะสะดวกรวดเร็ว ก็อาจพบปัญหาที่ตามมาได้ โดยเฉพาะการได้สินค้าไม่ตรงกับคำโฆษณา หรือ “สินค้าไม่ตรงปก” นั่นเอง

ที่ผ่านมานักช็อปออนไลน์หลายคนคงมีประสบการณ์การซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกกันมาไม่น้อย สล็อต ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเจอปัญหานี้กับตัวเองแล้ว ผู้บริโภคควรรีบดำเนินการส่งคืนสินค้ากับผู้ขายโดยทันที ทั้งนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดแล้วผู้บริโภคอาจหมดสิทธิในการคืนสินค้าและคืนเงินด้วย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มีข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคที่เจอปัญหานี้ โดยเมื่อเจอสินค้าไม่ตรงปก จะมีสิทธิตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 33 – 36 ดังนี้

  1. ใช้สิทธิขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน
  2. รวบรวมหลักฐานการชำระเงิน เช่น คำสั่งซื้อสินค้า ข้อความสนทนา และสลิปการโอนเงินต่าง ๆ
  3. ผู้บริโภคส่งสินค้าคืนไปยังร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ ภายใน 7 วัน
  4. ร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนหากไม่คืนเงินตามกำหนดต้องเสียเบี้ยปรับให้กับผู้บริโภค

โดยก่อนซื้อสินค้าผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกซื้อจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับการจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ดี และปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลา

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook