ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

ธนาคารกรุงไทย ประกาศกำไรสุทธิปี 2564 เท่ากับ 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

ธนาคารกรุงไทย ประกาศกำไรสุทธิปี 2564 เท่ากับ 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลประกอบการของปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 12.6% จากสิ้นปีที่ผ่านมา เพิ่มระดับของ Coverage ratio ให้สูงขึ้นเป็น 168.8% เพิ่มขึ้นจาก 147.3% ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีอย่างต่อเนื่อง

โดยมี NPLs Ratio-Gross อยู่ที่ 3.50% ลดลงจาก 3.81% ณ สิ้นปีที่ผ่านมา โดยธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 32,524 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลง 27.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังเป็นการตั้งสำรองในระดับที่สูง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook