ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

พรุ่งนี้ ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา ตลอด a สาม อีก 1 แสนคน

[ad_1]

พรุ่งนี้ ราชวิทยาลัยฯ เปิดจองซิโนฟาร์ม บุคคลธรรมดา ตลอด a สาม อีก 1 แสนคน โดยจะเปิดลงทะเบียนเวลา 08.18 น. เลือกรพ. วันนัดฉีด โอนเงินตั้งแต่วันที่ สิบเอ็ด-สิบสาม ส.ค.หกสิบสี่

แทงบอล

แทงบอล เมื่อวันที่ สิบ ส.ค.หกสิบสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” มีนำเสนอใน “บุคคลธรรมดา” ตลอด a สาม มากมายของ หนึ่งร้อย,000 ราย ในวันพุธที่ สิบเอ็ด สิงหาคม 2564 โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนในเวลา 08.18 น. และจะเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้บนลงทะเบียนสำเร็จในเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ผู้บนลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ a สาม สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้เริ่มต้นจากวันที่ สิบเอ็ด ส.ค.หกสิบสี่ เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ สิบสาม ส.ค.หกสิบสี่ เวลา 18.00 น.

หากไม่ได้รับเข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ผู้สนใจสามาระลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ ทั้งสอง ช่องทาง

1.เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

ทั้งสอง.แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ อย่าลืมอัพเดตแอพพ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

– ขอสงวนสิทธิเฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ถึงทันทีโดยสมบูรณ์

– ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้บนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ เพื่อใช้ของเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่ก็ยังมีข้อเสนอสัญชาติไทย

– อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้งสอง โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ ทั้งสอง โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

– ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิเปิดเผย จัดหาได้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

– เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้เริ่มต้นจากวันที่ 23 ส.ค.-5 ก.ย.2564โรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพฯและปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• โรงพยาบาลปิยะเวท
• โรงพยาบาลพญาไท a สาม
• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ a สาม อินเตอร์
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
• โรงพยาบาลกรุงเทพ
• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
• โรงพยาบาลเทพธารินทร์
• โรงพยาบาลบางปะกอก 1
• โรงพยาบาลเวชธานี
• โรงพยาบาลมิชชั่น
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
• โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม
• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี
• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์
• โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร
• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์
• โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี
• โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
• โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
• โรงพยาบาลสงขลา
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา
• โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช
• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
• โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่
• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี
• โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคอีสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี
• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีพักฟื้น จ.นครราชสีพักฟื้น
• โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีพักฟื้น
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
• โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น
• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
• โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.แต่อย่างใด
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ
• โรงพยาบาลชัยภูมิ
• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์
• โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์
• โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร
• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย
• โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม
• โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด
• โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร
• โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี
• โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สิบเอ็ด จ.ฉะเชิงเทรา
• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ปิดหมอ จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
• โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน
• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์
• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
• โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่
• โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา
• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
• โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
• โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี
• โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
• โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

[ad_2]

เหลือบมองหนังออนไลน์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook