ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เช็กเลย! ประกาศภูเก็ตล่าสุด สถานที่ใด “ถอดแมสก์” ได้ และที่ไหนยังคงต้องใส่

เช็กเลย! ประกาศภูเก็ตล่าสุด สถานที่ใดบ้างให้ “ถอดแมสก์” ได้ และสถานที่ไหนยังคงต้องใส่ตามปกติ ขณะที่ภาคเอกชนเห็นด้วยเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจ

จากกรณีการนำร่อง “ถอดแมสก์” โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ว่าฯภูเก็ต) ได้ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อควบคุมการระบาดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลหรือกิจกรรมเสี่ยง

ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขและรองรับการเปิดประเทศ จึงสมควรผ่อนคลายเกี่ยวกับการให้ประชาชนกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนด

โดยประกาศจังหวัดภูเก็ตดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค

ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ผู้อยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ยกเว้น ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเมื่ออยู่ในบริเวณโล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา ซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เป็นต้น

จากการสอบถามความเห็นผู้ประกอบการภาคเอกชน ถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่จะมีการอนุญาตให้ “ถอดแมสก์” ในบางกรณี ซึ่งนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อม เพราะได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ และมีการพูดคุยกันมาล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้ว และในความเป็นจริง จังหวัดภูเก็ตควรจะอนุญาตให้ถอดแมสก์ได้เร็วกว่านี้ แต่ก็เข้าใจรัฐบาลเพราะจะต้องรอให้มีความพร้อมของหลายๆ หน่วยงาน เนื่องจากภูเก็ตเรามีการฉีดวัคซีนก่อนคนอื่น และนำร่องไปถึง 3 เข็ม มากกว่า 70% และเข็มที่ 4 มากกว่า 60% แล้ว ตลอดจนการเปิดรับนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จนปัจจุบัน ซึ่งสามารถควบคุมดูแลปัญหามาได้ตลอด ที่สำคัญคือตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

นายธนูศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การถอดแมสก์เพื่อใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เลย Ufabet แต่ใครจะใส่ก็ไม่ต้องห้าม เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดี สังเกตจากการใส่แมสก์มา 2 ปี เป็นโรคภูมิแพ้น้อยลง ร่างกายแข็งแรงขึ้น ฉะนั้นต้องคิดว่าการใส่แมสก์ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น

ส่วนการถอดแมสก์เป็นเรื่องที่เราพร้อมจะเดินไปข้างหน้ากับความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุข เพราะว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแมสก์ก่อนคนอื่น เนื่องจากในหลายประเทศได้มีการเปิดไปก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น ดังนั้นการเปิดแมสก์เป็นมิติของการสร้างความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่จะใช้ชีวิตปกติต่อไป

“มั่นใจว่าภูเก็ตพร้อมและเตรียมการมาพอสมควร โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น แต่หากต้องอยู่ในห้องประชุมหรือสถานที่ปิดและมีคนรวมกันจำนวนมาก ยังควรจะต้องใส่แมสก์เหมือนเดิม เหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน”

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook