ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เริ่มพรุ่งนี้! ห้ามขึ้นเครื่องเข้าภูเก็ต ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือไม่มีผลตรวจโควิด-19

กพท. ระบุเริ่ม 19 พ.ค. ห้ามผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเข้าภูเก็ต หากฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือไม่มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงเริ่มพรุ่งนี้! ห้ามขึ้นเครื่องเข้าภูเก็ต ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือไม่มีผลตรวจโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. แจ้งว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจสอบ Rapid Test ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวแล้ว igoal88

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยสายการบินต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือเอกสารยืนยันว่าได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย วิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีผลตรวจเป็นลบหากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตยังต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook