ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เศรษฐา ทวีสิน / ภัยพิบัติิความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กไทย น่ากลัวไหม?

[ad_1]

เศรษฐา ทวีสิน บิ๊กบอสแสนสิริ เขียนบทความ ภัยพิบัติิความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กไทย น่ากลัวไหม?

สล็อตออนไลน์

สล็อตออนไลน์ เมื่อวันที่ แปด ก.ย. 2564 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษา แสนสิริ ห้าม (มหาชน) หรือ SIRI เขียนบทความเรื่อง ภัยพิบัติิความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กไทย น่ากลัวไหม? เนื้อหาว่า ในมุมมองของผู้ใหญ่ ภัยพิบัติิโควิดมีหลายเรื่องที่เราต้องกังวลกัน ไหนจะเรื่องเข้าถึงวัคซีน ไหนจะเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง สถานที่เรื่องของเด็กๆ อาจจะถูกละความสำคัญในการถกเถียงหาข้อสรุปและทางออก ปัญหาดังกล่าวก็อย่างเคร่งครัด เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กไทย บนกำลังเผชิญปัญหาใหญ่ไม่แพ้ออกจากกัน กลัวว่าจะถูกผลักไปไว้หลังๆ ของปัญหาที่ต้องแก้ไข

ก่อนโควิดจะมา ต้องบอกว่าระบบนิเวศน์ของการศึกษาไทยมีช่องว่างที่ถ่างกว้างอยู่แล้วระหว่างเด็กที่ก็อาจต้องการโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับได้ กับเด็กที่ด้อยโอกาส บาคาร่า sa บนแม้กระทั่งชุดนักเรียนและเครื่องมือในการเรียนปกติยังมีไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมของพวกเค้าในระดับหนึ่ง

ยิ่งในสารบบการศึกษาไทยที่ไม่ควรหนึ่งในการพิจารณาความสำคัญกับระบบการประเมินผลการเรียนที่เน้นสายวิชาการ การปลูกฝังให้แข่งขัไก่ันเรื่องการเรียนเพื่อช่วงชิงโอกาสในการศึกษาดีๆ ในระดับต่อไป ความเหลื่อมล้ำยิ่งรุนแรงเพราะจะมีเด็กสักกี่อัตราต่อรองบนพ่อแม่สามารถส่งเข้าเรียนในบรรดาสถาบันกวดวิชา เก็งข้อสอบต่างๆ บนถูกสร้างขึ้นมาป้อนเด็กเข้าระบบและที่ประเมินความสามารถแบบนี้ เด็กที่ด้อยโอกาสไม่เสียเปรียบหรือครับในการที่จะเข้าเรียน

ในสถาบันที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพที่เค้าพึงควรได้จากตัวเลขของหน่วยงานที่เหลือบมองแลเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาบอกว่ามีเด็กยากไร้ถึงกว่า 1.แปด ล้านคนที่สุ่มเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา และอีกกว่า สี่ แสนคนกำลังเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงเนื่องจากรายได้ครัวเรือนที่ลดลงในช่วงวิกฤติโควิดอย่างมากซึ่งส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนหรือแม้กระทั่งเด็กถูกถึงออกจากระบบการศึกษาเพื่อมาช่วยครอบครัวทำมาหากิน ยิ่งในช่วงโควิดที่ก็อาจต้องการการหยุดการเรียนการสอน และเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ เงี่ยนบาคาร่า ปัญหานี้จะถูกขยายให้มหึมาโตยิ่งขึ้น

ถ้าอ้างอิงบทความของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) อันหนึ่ง เค้าบอกว่าไทยเราเองปิดโรงเรียนทั่วประเทศไปแล้ว 15 สัปดาห์จากภาคเรียน 20 สัปดาห์ เท่ากับว่านักเรียนไทยไม่สามารถไปโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดไปแล้วถึง a สาม มีนำเสนอใน สี่ ภาคเรียน ซึ่งเมื่อประมวลเปรียบเทียบกับสถิติประเทศอื่นๆ แล้วเค้าบอกว่านักเรียนไทยจะเสียการเรียนรู้ของประมาณ ยี่สิบแปด อัตราต่อรองของภาคการศึกษาเลยทีเดียว

ไม่ว่ากรณีใดๆ ผมเชื่อว่าเด็กที่เก็บในครอบครัวที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจ จะสูญเสียการเรียนรู้มากกว่าตัวเลขประมาณการข้างต้น อันเนื่องมาจากปัญหาความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอย่างน้อยก็ต้องขึ้นหลักพันบาท แถมค่าแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตอีกเดือนละ a สาม-สี่ ร้อยบาท เป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับครอบครัวที่เก็บในกลุ่มอ่อนไหวทางเศรษฐกิจเข้าขั้น “ผู้ยากไร้” บนก็อาจต้องการรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนลดลงเหลือแค่พันต้นๆ ในวิกฤตินี้

เรื่องอุปกรณ์การเรียนออนไลน์นี้เป็นประเด็นที่เหลือบมองวูบวาบเป็นข่าวช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เงียบหายไป อย่างไรก็ตามยิ่งพิจารณาดีๆ จะเห็นว่าความไม่พร้อมทางด้านการเงิน อุปกรณ์ ไม่ได้รับอย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aทำให้นักเรียนกลุ่มอ่อนไหวทางเศรษฐกิจเสียการเรียนรู้ชั่วคราวในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามเป็นจุดสำคัญที่อาจผลักให้นักเรียนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษาแบบถาวร ความเหลื่อมล้ำจะหนักหนาขึ้นไปอีกอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของระบบการศึกษาไทยจะเป็นรูปทรง ก็ได้-shape คนนั้นมีโอกาสได้รับการศึกษาเหมาะสมจะยิ่งทิ้งห่างคนที่ไม่ควรหนึ่งในโอกาสออกไปเรื่อยๆ ภายหลังวิกฤติคลี่คลาย

เรื่องความเท่าเทียมด้านการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่บนผมว่าต้องแก้กันหลายๆ ภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและเป็นการมองในระยะยาวก็คือแนวคิดของบางประเทศที่สนับสนุนและส่งเสริมระบบการเลือกเรียนและประเมินผลในด้านวิชาชีพแทนที่จะเน้นวิชาการ ในมุมมองของผู้ว่าจ้างภาคเอกชน เราเห็ไก่ันว่าทักษะของแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ไปเหมือนเดิม เนื้องานมีช่องเปิดปแบบใหม่บนทักษะเฉพาะจะมีความสำคัญมากขึ้น การยกระดับหลักสูตร ปวช ปวส ลงคะแนนเสียงีเทคนิคต่างๆ ไม่ควรหนึ่งในการพิจารณาสอดคล้องกับโลกยุคใหม่น่าจะเป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณา

ถ้ามีแผนการยกระดับปฏิช่องเปิดปการศึกษาภาควิชาชีพดีๆ ผมเชื่อว่าภาคเอกชนก็มีความสุขสนับสนุน และเมื่อภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน ทุนทรัพย์ในการสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาก็อาจต้องการมากขึ้นเช่ไก่ัน ฝากไว้คิดกันครับ

[ad_2]

หนังออนไลน์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook