ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Screenshot_29

ในปี 2564 พบว่า ลูกค้าเคยถูกฝ่าฝืนสิทธิจากการซื้อผลิตภัณฑ์และก็บริการถึงปริมาณร้อยละ 54.7 แม้กระนั้นมีคนที่มาร้องเรียนกับมูลนิธิฯ ในหมวดผลิตภัณฑ์บริการทั่วๆไปเป็นชั้นสอง ปริมาณร้อยละ 27.18 เป็นปริมาณค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณคนที่เจอปัญหาถูกฝ่าฝืนสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบปัญหาที่เจอกับการร้องทุกข์ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการทั่วๆไปแล้วยังพบว่ามีคนที่เจอปัญหาแม้กระนั้นมิได้ร้องทุกข์อยู่มากมาย โดยยิ่งไปกว่านั้นเรื่องเกี่ยวกับการ "โปรโมทเกินจริง" ที่เจอปัญหามากมายเป็นอันดับแรกๆแต่ว่าร้องทุกข์กับมูลนิธิฯ เป็นชั้นลำดับที่สี่ บางครั้งอาจจะเนื่องจากผู้ซื้อยังไม่ทราบว่าประเด็นนี้คือปัญหาซึ่งสามารถร้องทุกข์ได้