ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เตาเผาไม่ทัน! ประกาศไม่รับนอกพื้นที่ อบจ.นนท์เร่งแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้างอื้อ

[ad_1]

หลัก อบจ.นนทบุรี ประกาศงดรับขยะติดเชื้อนอกพื้นที่หลังจากนั้น เร่งแก้ปัญหาเผาไม่ทันเหลือตกค้างกว่า 5 พันตัน

สล็อตjoker

สล็อตjoker วันที่ ทั้งสอง ส.ค.2564 จากกรณีเงื่อนไขขยะติดเชื้อในพื้นที่ จ.นนทบุรี ล้นทำให้เตาเผาขยะทำงานไม่ทันจนมีขยะตกค้างที่ ตรงกลางเทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กว่า ห้าร้อย ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงต่อเนื่องล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า อบจ.นนทบุรี จำเป็นต้องจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จ.นนทบุรี ยกเว้นเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด บนจัดเก็บขยะติดเชื้อเองและนำส่งที่ตรงกลางกำจัดมูลฝอย อบจ.นนทบุรี เองซึ่งแต่ละวันที่จำนวนรวมกันกว่า สามสิบ ตันต่อวัน รวมทั้งยังต้องรับขยะติดเชื้อจากจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ส่งมาเผาทำลายที่เตาเผาแห่งนี้ตามระเบียบข้อบังคับที่กรมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกทุนสร้างเตาเผาขยะแห่งนี้ไว้

“ในสถานการณ์ในขณะนี้ สถานที่ก็ยังมีเก็บปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ สามสิบ ตันต่อวัน อย่างไรก็ตามเตาเผาขยะที่ก็ยังมีเก็บอยู่ ทั้งสอง เตานั้น สามารถเผาได้เพียงประมาณ สิบหก ตันต่อวันทำให้เกิดปัญหาขยะเหลือตกค้างอยู่บนศูนย์กำจัดขยะในโรงเก็บขยะและลานสะสมจำนวนมาก หากเป็นในสถานการณ์โดยปกติแล้วเตาเผาขยะติดเชื้อ ทั้งสอง เตาของอบจ.เพียงพอรองรับ ไม่เคยเกิดปัญหาขยะตกค้างแบบนี้เพื่อมาก​เพื่อมาก่อน เงื่อนไขตอนนี้จึงต้องหาทางระบายขยะออกเพราะอาจทำให้จุดเก็บไม่พอแล้ว ขณะนี้วางไว้ ทั้งสอง แนวทางที่ก็ยังมีเก็บการพูดคุหนุนับกรมอนามัย คืออย่างแม่นยำ

นวทางที่ 1 ไม่ยังมีเก็บเลยเลยการพิจารณาคัดแยกขยะติดเชื้อเฉพาะจากศูนย์พักคอยที่เป็นอาหารหรือของกินต่าง ๆ ออก แล้วนำไปดำเนินการฝั่งกลบแบบขยะอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากขยะทั่วไป โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง ไม่ยังมีเก็บเลยเลยการพิจารณาก็ยังมีเก็บการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้คนไข้ช่วยกัน ส่วนการฝังกลบนั้นจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนทำการฝั่งกลบ เพราะขยะเหล่านี้ถ้านำไปเผาโดยตรงเมื่อเข้าไปในเตาเผาจะทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลง

แนวทางที่ ทั้งสอง อบจ.ได้รับทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหรรม ขอใช้เตาเผาขยะเผาตรงที่ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความร้อยสูงกว่าเตาเผาขยะติดเชื้อ ถ้าสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ เตาเผาขยะชุมชนเหล่านี้จะลดจำนวนขยะติดเชื้อลงไปได้ โดยในตอนนี้อบจ.นนทบุรีได้รับหยุดรับขยะติดเชื้อจากจังหวัดต่าง ๆ บนเคยรับมาดำเนินการเผาในศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับขยะติดในจ.นนทบุรี บนยังคงมีปริมาณเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเตาเผาที่ก็ยังมีเก็บเก็บไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะติดเชื้อได้ในขณะนี้

[ad_2]

เหลือบมองหนังออนไลน์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook